ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Η συγγραφή αυτή αναφέρεται στην κατασκευή νέας οικοδομής στην Τήνο.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνει με υλικά αρίστης ποιότητας και με όλους τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας και από ειδικευμένο τεχνικό και εργατικό προσωπικό, με παραδοσιακό τρόπο και τεχνική και υλικά που εφαρμόζονται  χρησιμοποιούνται στην Τήνο πληρώντας όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και πολεοδομικούς νόμους.

 

 

1) ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν μέχρι τέτοιου βαθμού, που να επιτρέπονται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων και η ασφαλή θεμελίωση του κτηρίου. Τα  προϊόντα  ( μπάζα ) θα απομακρυνθούν σε περιοχή που επιτρέπεται από την αστυνομία και δεν θα είναι ορατά από τις κατοικίες. Όλες οι απαραίτητες εκσκαφές θα γίνουν έτσι ώστε να προσαρμοστεί το κτήριο στο τμήμα του οικοπέδου που θα ανεγερθεί, καθώς και οι διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. 

 

 

 

2) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΟΠΛΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 Το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου θα είναι κατηγορίας C20/25 ή C25/30 και ο χάλυβας ελληνικής προέλευσης, ( Σιδενόρ, ή Χάλυβας Θεσσαλίας) ποιότητας  S500s, ( B500Cσύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ΕΛΟΤ ) . Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα , με το ανάλογο πιστοποιητικό ISO 9001.

Όλα τα φέροντα στοιχειά θα κατασκευαστούν όπως αναφέρονται στους εγκεκριμένους ξυλότυπους, συμφωνά με τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό και κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος εξασφαλίζοντας ισχυρή αντισεισμική θωράκιση.  

Τα τοιχία του υπογείου θα περαστούν μετά από προεργασία , δυο χέρια τσιμεντοίδες στεγανοποιείτο MAPEI IDROSILEX PRONTO με ενισχυτικό γαλάκτωμα  SIKA - LATEX για προστασία έναντι εξωτερικής υγρασίας.  

Η παραπάνω κατασκευή θα γίνει συμφωνά με την εγκεκριμένη από το Πολεοδομικό γραφείο στατικής μελέτης και κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του υπευθύνου μηχανικού. Τα ελαφρώς οπλισμένα σκυροδέματα θα χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα για την τοποθέτηση των δαπέδων και των εξωτερικών χώρων.

 

 

3. ΤΟΥΒΛΑ-ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εξωτερικοί τοίχοι πληρώσεως των κτηρίων θα είναι σύμφωνοι με τα συνημμένα σχεδία όπου θα φαίνεται ο τύπος του τοίχου που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε πλευρά του κτηρίου. Όλες οι τοιχοποιίες, εσωτερικές και εξωτερικές , θα κατασκευαστούν από διάτρητους οπτόπλινθους κανονικά ψημένους , πολύ καλής ποιότητας , διαστάσεων ( σε εκατοστόμετρα  6Χ9Χ19, 12Χ6Χ19, 12Χ9Χ19 ). Ενισχυμένη ζώνη ( σεναζ ) με σίδερο οπλισμένο 2Φ8 θα υπάρχει σ’ όλες τις τοιχοποιίες μια καθ’ όλο το ύψους ή στη μέση του τοίχου ή στη ποδιά του παραθύρου.

 

ΕΙΔΙΚΑ

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα γίνουν από δυο δρομικές πλινθοδομές με μόνωση τύπου DOW ή FIBRAN πάχους 5cm. Οι εσωτερικοί τοίχοι κατασκευάζονται από δρομικές πλινθοδομές. Ειδικά ο μεσότοιχος προς την όμορη κατοικία θα γίνει από δυο δρομικές πλινθοδομές οπού θα τοποθετηθεί πετροβάμβακας των 100kg ηχομονωτικός.

 

 

4) ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΣΟΒΑΔΕΣ

Όλες οι προς επίχριση επιφάνειες της οικοδομής θα επιχριστούν με ασβεστοκονίαμα διαστρωμένο σε τρεις στρώσεις και ενισχυμένο με τσιμέντο, συμφωνά με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης , από έμπειρο προσωπικό ως ακολούθως :   

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης , θα τοποθετηθεί ειδικό υαλόπλεγμα σοβατίσματος, σε πλάτος 50εκ και μήκος όσο απαιτείται, στα σημεία αλλαγής υλικού των όψεων, αλλά και στο εσωτερικό της οικοδομής, στις διελεύσεις των ηλεκτρολογικών, για την αποφυγή ρηγματώσεων του επιχρίσματος .

 

 

 

5) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υδραυλική εγκατάσταση αφορά τις εγκαταστάσεις θερμού- κρύου νερού, καθώς και τις αποχετεύσεις λυμάτων και όμβριων. Οι σωλήνες τόσο της κυρίας παροχής καθώς και υπολοίπων παροχών προς τα σημεία λήξης θα γίνουν από σωλήνα REHAU  υπενδεδυμένη και μέσα σε σπιράλ. Παροχή κρύου νερού προβλέπεται στις κουζίνες, στα λουτρά, στη θέση πλυντηρίου και στις βεράντες. Ζεστό νερό χρήσης θα παρέχεται σε όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς των λουτρών και στους νεροχύτες μέσων των τοπικών θερμαντήρων ( θερμοσίφωνα εσωτερικού χώρου ή ηλιακό θερμοσίφωνα ) που θα εγκατασταθούν σε κατάλληλη θέση. Όλα τα εξαρτήματα θα είναι αρίστης ποιότητας.

Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικοί και η αλλαγή φοράς (στροφές ) των σωληνώσεων θα γίνεται μόνον με κατάλληλα εξαρτήματα . Καθ’ όλη τη διάρκεια των οικοδομικών εργασιών μέχρι πέρατος αυτών θα είναι υπο πίεση για διαπίστωση τυχόντων διαρροών. Όλες οι σωληνώσεις παροχής θερμού ύδατος θα μονωθούν με Armaflex.

Οι αποχετεύσεις των λυμάτων και των οβριών θα γίνουν από πλαστικές σωλήνες εγχωρίας προέλευσης, βαρέως τύπου, ονομαστικής αντοχής 6 ατμοσφαιρών κυκλικής διατομής. Φρεάτια και τάπες ελέγχου θα υπάρχουν σε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης ή συμβολής των αγωγών της αποχέτευσης. Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά.  Εφ’ όσον θα υπάρχει κατακόρυφος διέλευση αποχέτευσης σε εσωτερικό χώρο, αυτή θα ηχομονωθεί και θα επικαλυφθεί με τοιχοποιία. Τα είδη υγιεινής στα λουτρά θα είναι από λευκή πορσελάνη της IDEAL STANDARD..

Όλα τα αξεσουάρ στα λουτρά θα είναι  INOX.

Ο νεροχύτης της κουζίνας θα είναι INOX διπλός της FRANKE.

Όλες οι βρύσες στα λουτρά και στη κουζίνα θα είναι INOX της IDEAL STANDARD.

 

 

6) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Θα γίνει εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης με τα εγκεκριμένα σχεδία της αδείας , ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας του κτιρίου, από ταινία ορθογωνικής διατομής ( 30X 3mm ) θερμά επιψευδαργυρομένο, πολύ καλά ακυρωμένο στον οπλισμό της θεμελίωσης με καταλλήλους σφιγκτήρες στερέωσης και σωστά προφυλαμένο από την επίδραση του περιβάλλοντος. 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Από το γενικό πίνακα θα εγκατασταθούν ηλεκτρολογικές γραμμές, με αντίστοιχες μερικές ασφάλειες ως εξής : 

α) μια γραμμή φωτισμού για τα πλατύσκαλα και μερικά κοινόχρηστα φώτα.

β) μια γραμμή φωτισμού με απλό διακόπτη για τα υπόλοιπα κοινόχρηστα φώτα.

γ) μια ανεξάρτητη τροφοδοτική γραμμή για τη κεντρική θέρμανση , που θα καταλήγει σε υποπίνακα με ασφάλειες στο χώρο του  λεβητοστασίου.

δ) μια ανεξάρτητη γραμμή για την πόρτα και το χώρο του PARKING  

ε) μια ανεξάρτητη γραμμή για το δίκτυο της κεντρικής κεραίας τηλεόρασης που θα τοποθετηθεί στο δώμα της οικοδομής.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Α) μια ανεξάρτητη  γραμμή με ασφάλεια, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για τη συσκευή της ηλεκτρικής κουζίνας.

Β) μια ανεξάρτητη γραμμή με ασφάλεια, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για τη συσκευή του ηλιακού θερμοσίφωνα ή θερμοσίφωνα εσωτερικού χώρου στο λουτρό .

Γ) μια ανεξάρτητη γραμμή με ασφάλεια, διακόπτη και ενδεικτική λυχνία για ενισχυμένο ρευματοδότη πλυντηρίου ρούχων.

Δ) μια ανεξάρτητη γραμμή με ασφάλεια με διακόπτη για την αντλία  νερού, από τη δεξαμενή νερού προς την οικία.         

Ε) μια ανεξάρτητη γραμμή με ασφάλεια με διακόπτη για τους ενισχυμένους ρευματοδότες των υπνοδωματίων.

Ζ) δύο γραμμές με μερικές ασφάλειες και αντιστοίχους διακόπτες, για το φωτισμό και τους λοιπούς ρευματοδότες της κατοικίας. Τα φωτιστικά σημεία, οι διακόπτες και οι λοιποί ρευματοδότες ( εγχωρίας προέλευσης και αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευές ) που προβλέπονται είναι: 

Ζ,α) Χώρος υποδοχής – καθιστικού : θα είναι δύο διπλά φωτιστικά σημεία οροφής (κομιντατέρ ) και τέσσερις πρίζες με γείωση (σούκο).

Ζ,β) Υπνοδωμάτια : σε κάθε υπνοδωμάτιο προβλέπονται ένα απλό φωτιστικό σημείο οροφής με δύο διακόπτες σε αντικειμένου τοίχους ( αλε ρετουρ) και τέσσερις πρίζες με γείωση ( σούκο ), εκ των οποίων η μια είναι για κλιματιστικό 9000btu.

Ζ,γ) Κουζίνα: θα έχει ένα απλό φωτιστικό οροφής με διακόπτη, ένα σημείο ρευματοληψίας για τον αποροφητήρα, ένα σημείο ρευματοληψίας για το πλυντήριο πιάτων, και τέσσερις πρίζες με γείωση ( σουκο ) για το ηλεκτρικό ψυγείο και τον πάγκο εργασίας .

Ζ,δ) Λουτρά –wc: σε κάθε λουτρό προβλέπεται από ένα φωτιστικό σημείο οροφής ή τοίχου με απλό διακόπτη και ένα σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη.

Ζ,ε) Διάδρομοι - χολ: σε κάθε ανεξάρτητο διάδρομο χολ, προβλέπεται από ένα φωτιστικό σημείο οροφής με απλό διακόπτη και ένα σημείο ρευματοληψίας με διακόπτη.

Επίσης προβλέπεται μια παροχή για πίνακα κώδων.

Ζ,ζ) Βεράντες: σε κάθε βεράντα προβλέπονται τα ανάλογα φωτιστικά σημεία, με απλούς διακόπτες που θα βρίσκονται εντός του διαμερίσματος και στον ανάλογο οικείο χώρο. Επίσης προβλέπονται μια πρίζα με γείωση ( σούκο ) με καπάκι.

Η) Τηλεφωνική εγκατάσταση: στους κοινοχρήστους χώρους της οικοδομής, όπου αυτό προβλέπεται θα κατασκευαστεί επισκέψιμο ερμάριο σύνδεσης ( κατανεμητής ) στο οποίο θα καταλήγουν οι τηλεφωνικές γραμμές του ΟΤΕ και θα ξεκινούν ανεξάρτητες καλωδιώσεις για κάθε ιδιοκτησία, οι οποίες θα διέρχονται χωνευτές και θα καταλήγουν σε υποδοχείς λήψεως εσωτερικού τηλεφώνου, μια στο σαλόνι, μια στη κουζίνα και από μια σε κάθε υπνοδωμάτιο.

Θ) Εγκατάσταση συναγερμού: στη οικοδομή θα κατασκευαστούν οι σωληνώσεις για την εγκατάσταση συναγερμού των διαμερισμάτων. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει καλώδιο για μαγνητικές επαφές όλων των εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και της εξώπορτας, καλώδιο για δύο ραντάρ χώρου και καλώδιο για πληκτρολόγιο και πίνακα ελέγχου.

Ι) Ηλεκτρολογικό υλικό: τα εξαρτήματα ( διακόπτες, ρευματοδότες, μπoυτόν ) θα είναι της εταιρείας LEGRAND τύπου VALENA.

 

 

7) ΔΑΠΕΔΑ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε όλα τα δάπεδα των ιδιόκτητων χώρων και συγκεκριμένα σε όλους τους χώρους υποδοχής, το καθιστικό, την κουζίνα και τα υπνοδωμάτια, θα τοποθετηθούν κεραμικά επισμαλτωμένα πλακίδια  Ά διαλογής, άριστης ποιότητας και διαστάσεως περίπου (30cmΧ 30cm ή  40cmΧ 40cm ) .   

Στα λουτρά θα τοποθετηθούν στα δάπεδα και στους τοίχους, ( και μέχρι το ύψους 2,20μ. ) κεραμικά επισμαλτομένα πλακίδια, δύο χρωμάτων.   

Στις βεράντες θα τοποθετηθούν πλακίδια τύπου πέτρας ή πλάκες Καρύστου ανάλογα το μέρος ή την περιοχή που βρίσκεται η οικοδομή.

Στη κουζίνα θα τοποθετηθούν πλακίδια της ιδίας ποιότητας με τα παραπάνω και θα τοποθετηθούν σε όλη την εμφανίσιμη επιφάνεια που δημιουργείτε ανάμεσα στα ντουλάπια.

 

 

8) ΠΟΔΙΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ - ΠΡΕΚΙΑ

Στις ποδιές και στα πρέκια των παραθύρων θα τοποθετηθούν άσπρα μαρμαρά με κατάλληλη κλήση που θα εξέχουν από τον εξωτερικό τοίχο, στις ποδιές (3cm) με εγκοπή στο κάτω μέρος για την απομάκρυνση του νερού, ενώ στα πρέκια (7cm).   

Το ίδιο θα ισχύει και για τις κουπαστές στις βεράντες που θα τοποθετηθούν και εκεί μάρμαρα κατά τον ίδιο τρόπο.

 

 

9) ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Πέτρες ή μαρμαρά θα τοποθετηθούν σε όλους τους κοινοχρήστους χώρους που βρίσκονται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό των κτηρίων (διάδρομοι και κλίμακες).

Στις εσωτερικές κλίμακες θα τοποθετηθούν μαρμαρά ή μασίφ ξύλο.

 

 

10) ΚΑΓΚΕΛΑ

Τα κάγκελα στα μπαλκόνια και στις βεράντες θα είναι ξύλινα ή αλουμινίου στο χρώμα των εξωτερικών κουφωμάτων.

 

 

11) ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Στα κουφώματα, τα εσωτερικά τζαμλίκια θα είναι από συνθετικό P.V.C. χρώματος λευκό, Γερμανικού εργοστασίου με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και σήμανση C.E. Σε όλα τα κουφώματα θα παρέχονται ανακλήσεις. Οι υαλοπίνακες θα είναι διπλοί ερμοηχομονωτικοί με κρύσταλλα λευκά 5 + 12 + 4  χιλιοστών, αρίστης ποιότητας, Ά διαλογής.

A) Τα εξωτερικά πατζούρια θα είναι σε παραδοσιακό τόνο Ραμποτέ από κάσα Μεράντι Ά ποιότητας με κρυφή υποδοχή για σίτες. Τα μάσκουλα θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα Γερμανικού εργοστασίου MACO. Τα φύλλα στα πατζούρια θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης Μουρίκης  Ά ποιότητας 35  χιλιοστών. Η σειρά με την οποία θα βαφτούν τα πατζούρια θα είναι ως εξής :

1) εμποτισμός με μυκιτοκτόνο και εντομοκτόνο.

2) δυο χεριά υπόστρωμα με οικολογικούς υδατοδιαλίτες ανοιχτού πόρου.

3) βάφει λάκα με RAL χρώματα SICKENS Γερμανίας.

 

Β) Κατά περιοχές και σε ειδικές περιπτώσεις, τα εξωτερικά πατζούρια μπορεί να είναι και αλουμινίου της σειράς EUROPA 5000 NEW. Θα καταρτίζονται από φαρδιά κάσα με κρυφή υποδοχή για σίτες, με μάσκουλα  MACO ή ROTTO. Η βάφει τους θα είναι σε RAL χρώμα και το σχέδιο θα είναι με γέμιση κρινάκι.

Γ) Οι εξώπορτες των διαμερισμάτων θα είναι τυφλές από κόντρα πλακε θαλασσής 68 χιλιοστών με κλειδαριές πολλαπλών σημείων. Οι κάσες θα είναι από ξύλο Μεραντι τρικολιτό αντηκολιτικό φάρδος 120 χιλιοστών. Το σχέδιο τους θα είναι ραμποτέ οριζόντιο και η βαφή τους θα είναι από χρώματα SICKENS Γερμανίας.   

Δ) Κατά περιοχές και σε ειδικές περιπτώσεις οι εξώπορτες των διαμερισμάτων μπορεί να γίνουν αλουμινίου EUROPA 500 με ταμπλά.

 

 

12) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Οι εσωτερικές πόρτες των χώρων, η τοποθέτηση των οποίων θα γίνει επί γαλβανισμένης ψευτόκασας, η οποία θα ενσωματωθεί στα επιχρίσματα, θα είναι ίσιες ή παν τογραφικες από φύλο W.D.F. και βαμμένες από εργοστασιακές λακές. Οι κάσες θα είναι από ξύλο πλακάζ  120 Χ 45 χιλιοστών,  με κουμπωτά πρεβάζια, ενισχυμένους μεντεσέδες και λάστιχα. Τα πόμολα θα είναι  νίκελ της εταιρείας Ζωγομετάλ.

 

 

13) ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΩΝ

Τα ερμάρια των υπνοδωματίων θα κατασκευαστούν στο άνοιγμα που προβλέπει η αρχιτεκτονική μελέτη. Τα κουτιά κατασκευαστούν από αρίστη ποιότητας μελανίνη 16χιλ., ενώ οι πλάτες από μελανίνη 9χιλ. χρώματος λευκό της εταιρείας SELMAN.

Κάθε ντουλάπα θα έχει βάθος 58εκ. και θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια ύψους 10εκ. Οι φάσες, οι μπάζες και τα πορτάκια θα είναι του ιδίου χρώματος και ποιότητας τύπου βακελίτη. Στις μπάζες –σοβατέπι και στις φάσες θα υπάρχει κουμποτό διαφανές λάστιχο.  Τα πόμολα θα είναι νίκελ της εταιρείας Ζωγομετάλ.

 

 

14)  ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Τα ερμάρια των κουζινών, θα κατασκευαστούν στα μήκη που προβλέπεται από την αρχιτεκτονική μελέτη. Τα κουτιά θα κατασκευαστούν από αρίστη μελανίνη 16χιλ., ενώ οι πλάτες από μελανίνη 9χιλ. χρώματος λευκό της εταιρείας SELMAN.

 Οι φάσες, οι μπάσες και τα πορτάκια θα είναι της ποιότητας τύπου βακελίτη. Ο πάγκος της κουζίνας θα είναι βακελίτης. Οι μπάζα θα είναι από μελανίνη ή inox έχοντας κουμπωτό διαφανές λάστιχο. Τα ερμάρια θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια των 10εκ. Στο ερμάριο του νεροχύτη θα υπάρχει πάτος από αλουμίνιο.  

Τα πόμολα θα είναι νίκελ της εταιρείας Ζωγομετάλ.

 

 

15) ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η εγκατάσταση θέρμανσης επιτυγχάνεται μέσω μονοσωλήνιου συστήματος και παρέχει τη δυνατότητα αυτονομίας για κάθε επίπεδο. Η κυκλοφορία του θερμού νερού γίνεται μέσω κυκλοφοριτή, και η δε εγκατάσταση θα αποτελείται από το λέβητα, τον καυστήρα πετρελαίου, τον κυκλοφοριτή, το δίκτυο σωληνώσεων, την καπνοδόχο, τα θερμαντικά σώματα, το δοχείο διαστολής και τη δεξαμενή πετρελαίου.

Ο λέβητας θα έχει την απαιτούμενη απόδοση και θερμαινόμενη επιφάνεια συμφωνά με τη μελέτη και κατάλληλοι λειτουργία για τη σωστή καύση του πετρελαίου. Ο λέβητας θα εφοδιαστεί με θερμόμετρο, μανόμετρο και κρουνό εκκένωσης που θα τοποθετηθεί στο σημείο που θα υποδείξει ο κατασκευαστής.

Οι καπνοδόχοι θα είναι κτιστές από ειδικά τεμάχια της απαιτούμενης  διατομής  μέχρι το ανάλογο  ύψους που ορίζει η μελέτη. Στο άκρο θα εφοδιαστούν με κατάλληλο καλυμμα.

Ο καυστήρας θα είναι αυτόματης λειτουργίας και απόδοσης και συμφωνά με τη μελέτη θα είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για  τη σωστή λειτουργία.

Θα τοποθετηθεί κυκλοφορητής θερμού νερού, αθόρυβης λειτουργίας, απόδοσης και μανόμετρο ύψους συμφωνά με τη μελέτη.

Οι σωλήνες εντός των διαμερισμάτων θα είναι χάλκινες υπενδεδυμένες με μαλακό PVC. και μέσα σε πλαστικό σπιράλ,  χωρίς διακοπή κατά μήκος από τις  ηλεκτροβάνες έως κάθε θερμαντικό σώμα. Οι κεντρικές στήλες θα κατασκευαστούν από χαλκοσωλήνες μεγάλης διατομής που θα είναι κατάλληλα μονωμένες με αρμαφλέξ.

Τα θερμαντικά σώματα θα είναι  panel κατάλληλης θερμαντικής ικανότητας .Ο αριθμός και το μέγεθος τους θα καθοριστεί από τη μελέτη.  Η θέση των σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων θα καθορίζονται από την μελέτη της κεντρικής θέρμανσης ώστε να εξυπηρετηθούν οι χώροι κάθε διαμερίσματος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 

16) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εσωτερικές επιφάνειες των επιχρισμένων τοίχων εκτός των υπνοδωματίων και οι οροφές των διαμερισμάτων, θα σπατουλαριστούν με ακριλικό στόκο και θα χρωματιστούν με πλαστικό χρώμα Ελληνικής κατασκευές VITEX ή ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

 Τα υπνοδωμάτια, οι οροφές, οι κοινόχρηστοι χώροι και τα υπόγεια θα χρωματιστούν με επί τοίχου πλαστικό χρώμα.

Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες θα χρωματιστούν με λευκό ακριλικό χρώμα ( ένα χέρι αστάρι και τρία χεριά ακριλικό ).

 

 

17) ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Στις ταράτσες των διαμερισμάτων θα γίνει υδρωμόνωση και θερμομόνωση που θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία: θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφανείς της πλακάς και θα επαλειφθεί δυο χεριά μονωτικό ασφαλτικό βερνίκι για την τοποθέτηση και συγκόλληση μια στρώσεις πισσόχαρτου 4mm με ψηφίδα. Μετά θα τοποθετηθεί 5cm εξηλασμένη πολυστερίνη (φελιζολ τύπου DAW ή FIBRAN) και από πάνω 10cm χαλίκι.   

Στις βεράντες θα γίνει μονό υδρωμονωση κατά τον ίδιο τρόπο και μετά θα τοποθετηθούν πλακάκια ή πλάκες Πηλίου. 

 

 

18) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ( ΠΑΡΟΧΕΣ )

Οι δαπάνες συνδέσεων των διαμερισμάτων με τα ακολουθά δίκτυα βαραίνουν τους ιδιοκτήτες αυτών ( Ύδρευση, Δέη, Οτε, Αποχέτευση )